อนุทิน 66951 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่29-30 กรกฎาคม2553 จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายเสริมสร้างคุณธรรมที่ 10 ณ ศูนย์อนามัยแม่และเด็กนครศรีธรรมราชเขต 11 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 140 คน โดยร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รับจัดหาวิทยากร โดยให้นักเรียนกลุ่มยุวพุทธคลับ 25 มาช่วยจัดกิจกรรม

เขียน 13 Jul 2010 @ 22:24 ()


ความเห็น (0)