อนุทิน #66874

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 โครงการวิถีไทยวิถีพุทธ ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เขียน:

ความเห็น (0)