อนุทิน 66874 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 โครงการวิถีไทยวิถีพุทธ ผ่านไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

เขียน 12 Jul 2010 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)