อนุทิน #66686

  ติดต่อ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายที่ 10 จัดอบรมโครงการวิถีไทยวิถีพุทธ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน  วิทยากรจากพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช,ศาลเด็กและเยาวชนนครศรีธรรมราชและครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

  เขียน:  

ความเห็น (0)