อนุทิน 66686 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ร่วมกับโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมเครือข่ายที่ 10 จัดอบรมโครงการวิถีไทยวิถีพุทธ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 80 คน  วิทยากรจากพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช,ศาลเด็กและเยาวชนนครศรีธรรมราชและครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

เขียน 07 Jul 2010 @ 12:44 ()


ความเห็น (0)