อนุทิน 60874 - ธ.วั ช ชั ย

ตอนบ่าย ทีมงานนิตยสาร GM มาสัมภาษณ์ หัวข้อ "I believe"

บอกว่าจะลงฉบับเมษายน

ครบรอบ 24 ปี นิตยสาร

สัมภาษณ์นักเขียน 2 โหลพอดิบพอดี

เขียน 03 Mar 2010 @ 20:11 () แก้ไข 11 Dec 2012 @ 12:13, ()


ความเห็น (0)