อนุทิน 57687 - ธ.วั ช ชั ย

โบสถ์คริสต์ในมาเลเซียถูก.......โจมตี

 

เขียน 17 Jan 2010 @ 19:36 ()


ความเห็น (0)