อนุทิน 41775 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วันสุข...วันศุกร์

นั่งอ่านหนังสือที่มุมเงียบๆในห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัย

มีหนังสือมากมาย ยิ่งอ่านยิ่งรู้สึกสนุกและมีความสุขเพลิดเพลิน ไม่รู้เบื่อ

 

ผมคิดกับตัวเองว่า...

คนเรา จะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้เรียนรู้ในสิ่งที่ควรรู้ และสิ่งที่ได้เรียนรู้

สะสมเป็นผลึกปัญญา พัฒนาศักยภาพทั้งความสามารถในการคิดสู่การปฏิบัติ

ที่สำคัญ การเรียนรู้ เป็นการสะสมเพื่อเป็นต้นทุนในการเรียนรู้

ในปรากฏการณ์ใหม่ๆในสังคมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ

ปรากฏการณ์แต่ละเรื่อง ดูเหมือนแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิง แท้จริงแล้ว เชื่อมโยงกัน

ดังนั้นการเรียนรู้สิ่งหนึ่ง จึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อการเรียนรู้อีกสิ่งหนึ่งเสมอ

เขียน 17 Jul 2009 @ 21:29 ()


ความเห็น (0)