อนุทิน 32321 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

ลอง google translate กันหรือยัง, มีภาษาไทยแล้ว... แต่ว่า อ่านยาก

A man is a male human. The term man (irregular plural: men) is used for an adult human male, while the term boy being the usual term for a human male child or adolescent human male. However, man is sometimes used to refer to humanity as a whole. Sometimes it is also used to identify a male human, regardless of age, as in phrases such as "Men's rights". (จาก en.wikipedia.org)

เขาแปลว่า

คน เป็นชายมนุษย์. คำมนุษย์ (ตะกุกตะกักพหูพจน์: ชาย) ใช้สำหรับผู้ใหญ่มนุษย์ชายในขณะที่คำเด็กเป็นปกติคำสำหรับมนุษย์ชายหรือบุตร ชายวัยรุ่นมนุษย์. อย่างไรก็ตามบางครั้งเป็นมนุษย์ที่ใช้ในการอ้างถึงมนุษย์เป็นทั้ง. บางครั้งก็นี้ยังใช้เพื่อการระบุเป็นชายมนุษย์โดยไม่คำนึงถึงอายุเช่นวลี เช่น "ของผู้ชายสิทธิ์".

-----

ลองประโยคสั้นๆ

I miss you so much.  แปลได้ว่า... ฉันพลาดคุณยกใหญ่.

(ขอบคุณ MNOP ที่แนะนำมา) เห็นว่าเป็นรุ่นเบต้า ไว้รุ่นจริง ค่อยลองใหม่

เขียน 03 Feb 2009 @ 22:58 () แก้ไข 03 Feb 2009 @ 22:59, ()


ความเห็น (0)