อนุทิน #31424

ค้นด้วย google.com

"ฆราวาส" พบ 252,000 รายการ (คำตามพจนานุกรม)

"ฆารวาส" พบ 2,580,000 รายการ

 

ค้นด้วย google.co.th

"ฆราวาส" พบ 251,000 รายการ (คำตามพจนานุกรม)

"ฆารวาส" พบ 62,300 รายการ


จำนวนคำถูก ใกล้เคียงกัน

จำนวนคำผิด ต่างกันมาก

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)