อนุทิน 170425 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

13 มกราคม 2564 นางสาวธัญชนก ฤทธิ์มาส ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นศ.1 ติดตามผลการการปฏิบัติงานโรงเรียนวัดพังสิงห์ในช่วงปิดเรียนเหตุพิเศษ (6 - 20 มกราคม 2564) และออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

เขียน 16 Feb 2021 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)