อนุทิน 166771 - Wasawat Deemarn

เขียน … นอกเมือง

“…

นำเสนอบันทึกของ “ชายนิรนาม”

https://www.gotoknow.org/posts/674267

ด้านการจัดการศึกษาในประเทศไทย

“ชายนิรนาม” ผมรู้จักดี แต่ท่านมิอยากเอ่ยนาม

…”

๘ มกราคม ๒๕๖๓

ยามเที่ยง

เขียน 08 Jan 2020 @ 12:22 ()


ความเห็น (0)