อนุทิน 164615 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

13 มิถุนายน 2562 พิธีไหว้ครู ร.ร.วัดพังสิงห์ เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์

เขียน 23 Jun 2019 @ 19:29 ()

คำสำคัญ (Tags) #เด็กได้ดีเพราะมีครูดีความเห็น (0)