อนุทิน 164611 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ครูพระ(เจ้าอาวาสวัดพังสิงห์)สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนวัดพังสิงห์ความเห็น (0)