อนุทิน 164537 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๕๓๓

ปี ๒๕๖๓…มรภ.พิบูลสงคราม เตรียมบริหารงบประมาณด้วยการกระจายงบประมาณไปยังคณะ ให้บริหารด้วยตนเอง…คราวนี้จะทราบล่ะว่า…การรับ - จ่าย นั้น เป็นเช่นใด คริ ๆ ๆ มหาวิทยาลัยขึงเงินให้เห็นอย่างโปร่งใส อิอิ…อย่าอึ้งค่ะ…รู้จักบริหารด้วยตัวเอง ต่อไปจะได้บริหารเงินเป็นและสามารถหารายได้ด้วยตัวของท่านเอง…มีบางคณะที่สามารถบริหารได้ แต่ให้ระวัง!!! อนาคตค่ะ…บางคณะติดลบ ต้องรู้จักว่าจะลดตรงส่วนไหน…บางคณะหากเปิดหลักสูตรไปไม่คุ้มค่า ควรปิดไปในที่สุด…จงเรียนรู้ด้วยตัวของท่านเองค่ะ นี่คือ การดูแลตัวเอง…จะได้ทราบรายรับ - รายจ่ายของมหาวิทยาลัย

เรียนรู้…ได้จากตัวของฉันเองความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยมากๆในการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ ตามความต้องการของคณะ…ความโปรงใสของแต่ละคณะจะได้รู้กัน

เขียนเมื่อ 

ค่ะอาจารย์…ชัดเจนดีค่ะ เพราะทำงานราชการ มิใช่งานส่วนตนค่ะ น้อง ๆ ก็จะได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการไปในตัวด้วยค่ะ