ความเห็น 3111660

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยมากๆในการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ ตามความต้องการของคณะ…ความโปรงใสของแต่ละคณะจะได้รู้กัน