อนุทิน 163928 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

”ความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่คุณชนะคนมาเท่าไร ไม่ได้อยู่ที่โล่ ตำแหน่งหรือเงินทอง แต่อยู่ที่คุณได้แบ่งปันกับคนมาเท่าไร ได้ช่วยเหลือคน ครอบครัวและองค์กรมาเท่าไรต่างหาก…”

เขียน 05 Apr 2019 @ 21:49 ()


ความเห็น (0)