อนุทิน 160673 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๒๐๔๕

Mindset เป็นกระบวนการทางความคิด…มีความสำคัญไม่น้อยกว่านิสัย หรือความสามารถเลย…Mindset เป็นสิ่งที่แยกคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตออกจากคนที่ยังไม่รู้…ยุคนี้ ถึงเวลาหรือยัง? ที่ระบบการศึกษา ควรสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนามนุษย์อย่างจริงจัง…ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ ความคิด จินตนาการ คุณธรรม และ ภาษา ไม่เรียนมา เรียนนอกห้องเียนมากขึ้น

เขียนเมื่อ 

ใช่ค่ะ อาจารย์ คงยังไม่ทันได้คิด คริ ๆ ๆ