ความเห็น 3095468

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ ความคิด จินตนาการ คุณธรรม และ ภาษา ไม่เรียนมา เรียนนอกห้องเียนมากขึ้น