อนุทิน 157605 - เพชรน้ำหนึ่ง

-17 เมษายน 2561

-ช่วงเช้าเริ่มปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

-บ่าย 2 โมง มีนัดรดน้ำดำหัว หัวหน้าหน่วยงาน

-บ่าย 4 โมง ร่วมจัดทำเวทีประชาคมโครงการ"ไทยนิยม ยั่งยืน" หมู่ที่ 4

-ประสบการณ์ชีวิตเกิดขึ้นมากมายช่วงวันหยุดยาว

-รอเคลียร์คลังสมอง....ในบันทึก

-สวัสดีปีใหม่ไทย ส่งพลังใจไปยังกัลยาณมิตร G2K ทุกๆ ท่านด้วยนะครับ..

เขียน 17 Apr 2018 @ 12:04 () แก้ไข 17 Apr 2018 @ 12:06, ()

คำสำคัญ (Tags) #สงกรานต์ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่กับคุณเพชรน้ำหนึ่ง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ คุณเพชรฯ ;)…

สวัสดีปีใหม่ไทยค่ะ