อนุทิน 157032 - อรรถการ สัตยพาณิชย์

หมายเหตุ: ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมทำงานในโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งคือ การพัฒนา OTOP ควรขมวดรวมกับการท่องเที่ยวชุมชน ต่อยอดจากศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของคนในชุมชนให้เข้มข้นและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ปัญหาของพี่น้อง OTOP กลุ่ม D มักลืมคิดค่าจ้างแรงงานของตัวเองเป็นต้นทุน รวมทั้งยังมีปัญหาในเรื่องบรรจุภัณฑ์ และควรเติมเทคนิคการเล่าเรื่องหรือ Story Telling เข้าไปเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าครับ

เขียน 21 Feb 2018 @ 15:12 ()

คำสำคัญ (Tags) #กลอน#otop#จังหวัดพิษณุโลกความเห็น (0)