อนุทิน 156061 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๖๙๘ |

"..."

จิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
ไม่ได้เกิดได้จากการอบรมระยะสั้น
หรืออ่านหนังสือเพียงแค่บทเดียว

แต่เกิดความตระหนักรู้ภายในต่างหาก
ที่คนเป็นครูจะต้องรู้และจัดการด้วยตัวเอง

เชียงใหม่ (ยามดึก)
๑๔ ม.ค.๖๑

เขียน 14 Jan 2018 @ 23:53 ()


ความเห็น (1)

ครุ…นะครับ