อนุทิน 155800 - ต้นโมกข์

ประวัติศาสตร์เกย์ที่เป็นความลับในศาสนาอิสลาม ตอนจบ

8. พระมะหะหมัดคิดอย่างไรเกี่ยวกับสิทธิของพวก LGBTI?

พระมะหะหมัดปกป้องชนกลุ่มน้อยทางเพศและเพศสภาพ และสนับสนุนพวกชายขอบทางสังคมด้วย และถ้ามุสลิมศึกษาขั้นตอนตั้งแต่วัฒนธรรมอิสลามยุคเริ่มต้น และชีวิตของศาสดาพยากรณ์แล้วหละก็ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่ต่อต้านพวก LGBTI เลย

สำหรับ อิหม่าม Zahed นี่เป็นการพิจารณาของมุสลิมที่แท้จริง

‘แล้วเราควรจะทำอะไรหากเราเป็นมุสิลมในตอนนี้? เราควรจะปกป้องสิทธิมนุษยชน, ความหลากหลาย และเคารพต่ออัตลักษณ์ของคนอื่นๆ หากเราเชื่อประเพณี ก็ควรจะปกป้องชนกลุ่มน้อยทางเพศสภาพ และสิทธิมนุษยชนไปพร้อมกันด้วย

แปลและเรียบเรียงจาก

Joe Morgan. The secret gay history of Islam. https://www.gaystarnews.com/article/secret-gay-history-islam/#gs.HRIyyZU">https://www.gaystarnews.com/article/secret-gay-history-islam/#gs.HRIyyZU

เขียน 22 Dec 2017 @ 05:44 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อ่านบทความเกี่ยวกับเกย์อิสลามของอาจารย์ต้นมาถึงรู้ว่าพระศาสดามะหะมีมีความแยบยลเพื่อช่วยสังคมพลโลก.สุดเยี่ยมยอด

เขียนเมื่อ 

ครับผม