ความเห็น 3084839

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

อ่านบทความเกี่ยวกับเกย์อิสลามของอาจารย์ต้นมาถึงรู้ว่าพระศาสดามะหะมีมีความแยบยลเพื่อช่วยสังคมพลโลก.สุดเยี่ยมยอด