อนุทิน 155621 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน … ๘๖๕๔ |

"เวลา"

ทุกอย่างก็แค่เวลาที่ผ่านไป
เวลาที่เราไม่อาจหวนคืน
ย้อนกลับมาได้

เชียงใหม่ (ยามวันหยุด)
๑๑ ธ.ค.๖๐

เขียน 11 Dec 2017 @ 15:38 ()

คำสำคัญ (Tags) #เวลาความเห็น (1)

เวลา..ด้วยความระลึกถึงครูครับ..ไม่ได้เจอกันนาน…อิๆ