อนุทิน 151999 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๓๖๗ |

"การชำระหนี้ด้วยเหรียญ ๒๕ หรือ ๕๐ สตางค์"
ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ไม่เสมอภาคเลย เงินเหมือนกันเพียงแต่ไม่สะดวกต่อ เจ้าหน้าที่ ตรวจรับ

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ท่านอาจารย์ prayat ;)…