อนุทิน 150725 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๐๖๖ |

"อัตราการว่างงาน"

บทความ ... ปี 2017 อัตราการว่างงานสูงขึ้น และคนจบปริญญาตรีว่างงานมากที่สุด

สำนักงานสถิติแห่งชาติเปิดเผยว่า จำนวนคนว่างงานในเดือนมกราคม 2017 สูงขึ้นกว่าเดือนมกราคม 2016 ประมาณ 102,000 คน โดยในจำนวนคนว่างงานทั้งหมดประมาณ 449,000 คน เป็นคนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุด

หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาของไทยยังเป็นหลักสูตรที่ผลิตแรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว เพราะนิ่งนอนใจต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนั้นทักษะของคนที่เพิ่งจบมาใหม่จะไม่ตอบโจทย์กับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วจะมีความตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับโลกที่ผันผวนตลอดเวลา

เขียน 01 Mar 2017 @ 00:16 ()

คำสำคัญ (Tags) #2017#อัตราการว่างงานความเห็น (2)

ดูจากสถิติการสำเร็จการศึกษาในแต่ละปีมีบัณฑิตที่จบออกมามากมายเลยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ครับคุณเพชรฯ ;)...