อนุทิน 150219 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๙๙๕ |

"ความเสมอต้นเสมอปลาย"


เขียน 13 Feb 2017 @ 00:54 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ต้องเสมอในทางบวกด้วยนะครับ และทำต้นและปลายให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนพ้นกำแพงบุญบาป

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ท่านอาจารย์ ;)...