ความเห็น 3071134

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ต้องเสมอในทางบวกด้วยนะครับ และทำต้นและปลายให้สูงขึ้นเรื่อยๆ จนพ้นกำแพงบุญบาป