อนุทิน 148439 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

“...ทิวาทราม ยามห่างดวงกมล สุริยาหมองหม่น ปวง ชีวิตในโลก อับจนเสื่อมทราม หวังคอย คอยเฝ้าโมงยาม จวบจนทิวา เรืองงาม สบความรักยาม คืนคง...”

ขับขานบทเพลงของพ่อ ..และทำตามคำพ่อสอน ด้วยความรักในวิชาชีพ รักเพื่อนร่วมงานและรักองค์กร..ที่สอนให้เข้าถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..เข้าใจแนวคิดของพ่อ..ที่สอนให้ผมทำงานเพื่อส่วนรวม..ผมจะจดจำ..และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท..เพื่อพ่อหลวงของเรา
เขียน 30 Oct 2016 @ 20:11 ()


ความเห็น (0)