อนุทิน #148255

| อนุทิน ... ๗๓๒๓ |

"สี่แผ่นดิน"


เขียน:

ความเห็น (2)

เป็นจดหมายเหตุที่อ่านคราใดก็ได้รับรู้ถึงความโศกเศร้า...ไม่คิดว่าเพลานี้จะได้สัมผัสบรรยากาศดังเช่นความเรียงในหนังสือเล่มนี้ครับ...

ใช่ครับ คุณเพชรฯ ...