อนุทิน 148255 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๓๒๓ |

"สี่แผ่นดิน"


เขียน 18 Oct 2016 @ 22:23 ()


ความเห็น (2)

เป็นจดหมายเหตุที่อ่านคราใดก็ได้รับรู้ถึงความโศกเศร้า...ไม่คิดว่าเพลานี้จะได้สัมผัสบรรยากาศดังเช่นความเรียงในหนังสือเล่มนี้ครับ...

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ คุณเพชรฯ ...