อนุทิน 147251 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๗๑๗๒ |

"อานิสงส์ของการฟังธรรม"

๑. ได้ฟังแต่สิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
๒. สิ่งที่เคยฟังแล้วย่อมชัดเจนขึ้น
๓. บรรเทาความสงสัยเสียได้
๔. กระทำความเห็นให้ตรงได้
๕. จิตของผู้ฟังธรรมย่อมผ่องใส

มาลี สร้อยพิสุทธิ์
(หูตั้ง หมาระลึกชาติ)

เขียน 03 Aug 2016 @ 22:52 ()


ความเห็น (2)

สาธุ...อนุโมทามิ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณเพชรฯ ;)...