ติดต่อ

อนุทิน #147072

เวลา 13.30 น. งานแนะแนวและทุนการศึกษากองกิจการนิสิต ได้จัดประชุมเตรียมซักซ้อมในการเตรียมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่คะ ณ ห้องประชุม 2 อาคารพัฒนานิสิต มมส

  เขียน:  

ความเห็น (0)