ความเห็น 3072668

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

วันที่ 1 เมษายน 2560 ใครที่มองหางาน ไม่ควรพลาด เกือบ 10,000 ตำแหน่ง
กองกิจการนิสิต มมส ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันจัดงานนัดพบตลาดงาน ครั้งที่ 17 สร้างงานสร้้างอาชีพ ณ อาคารพลศึกษา เขตพื้นที่ขามเรียง มอใหม่ มมส.