ความเห็น 3072666

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

วันที่ 20-23 มีนาคม 2560 มีการฝึกอบรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ เป็นหลักสูตร เฉพาะทาง รุ่นที่ 3 ณ สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์