อนุทิน #146794

| อนุทิน ... ๗๑๑๔ |

"..."

ยิ่งใหญ่แค่ไหน เวลาสิ้นอายุขัย
ก็ต้องไปอยู่ในสถานที่เดียวกัน
แต่มองเห็นหลายคน ทำตัวเหมือน
อยู่ในโลกนี้ไปชั่วกาลปาวสาน

เชียงใหม่ (ใกล้สองยาม)
๒๖ มิ.ย.๕๙

เขียน:

ความเห็น (2)