อนุทิน 145964 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๗๐๑๒ |

"ปรึกษา"

วันเสาร์ นักศึกษา ป.บัณฑิต ซึ่งเป็นครูอยู่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเชียงใหม่
ได้เข้ามาปรึกษา เรื่อง การบริหารจัดการงานและคนที่หมวดสาระของตัวเอง
นักศึกษาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหมวดสาระแทนครูคนเก่าที่ลาออกไป
แต่เนื่องจากตัวเองมีอายุน้อยกว่าคนอื่น ทำให้บริหารจัดการคนค่อนข้างยาก
อันเป็นความยากของวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก ;)...

อีกทั้งนิสัยของนักศึกษาเป็นคนที่ "ปฏิเสธใครไม่เป็น"
เมื่อปฏิเสธใครไม่เป็น คนที่มีพฤติกรรมแย่ ๆ ก็มักจะเข้ามาใช้งานตลอด

ผมสอนให้รู้สึก "การปฏิเสธให้เป็น" และให้ใช้ "มติที่ประชุม"
เป็นเครื่องสำคัญในการจัดการงานและคนไปพร้อมกัน
โดยถือหลักการเป็นหลัก และต้องให้ความยุติธรรมกับทุกคนมากที่สุด

  เขียน:  

ความเห็น (2)

เข้าใจแนะนำนะครับ

แนะนำไปเช่นนั้นแลครับ 555