อนุทิน #145685

การศึกษานี้พบว่าเปรียบเทียบการอ่าน ebook กับการอ่านหนังสือธรรมดาที่เป็นกระดาษก่อนนอน พบว่าแบบอิเล็คโทรนิกส์มีผลเสียต่อการนอนมากกว่าไปเสียทุกด้านเลย อ่านได้จาก Evening use of light-emitting eReaders negatively affects sleep, circadian timing, and next-morning alertness. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;112:1232-1237.

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)