อนุทิน #145612

| อนุทิน ... ๖๙๓๙ |

"รู้ว่าเมื่อไรควรปล่อยไป เมื่อใดควรวางมือ"

อะไรที่ตายจากชีวิตเราไปแล้ว
ก็เปล่าประโยชน์ที่จะขุดซากขึ้นมา
ตรวจชีพจรใหม่ทุก ๆ ๕ นาที
ในเมื่อตายจากไปแล้ว
ก็ตัดใจวางมือเสียเถอะครับ

(Richard Templar, หน้า ๑๐๕)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)