อนุทิน #144300

รอบกองไฟอบรม A.L.T.C.

การยินดีตามมีตามได้
ยินดีตามกำลังความสามารถ
และยินดีตามความเหมาะสม
จะทำให้ชีวิตมีสุข

เขียน:

ความเห็น (1)

จะจัดเข้าค่ายลูกเสือ สัปดาห์หน้าครับ..