อนุทิน 144246 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๗๓๙ |

"..."

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยรับสั่งกับพระสหายใกล้ชิดว่า
โปรดอาชีพสองอย่าง คือ นักเขียน และ ครู

แต่ถ้าหากต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทรงเลือกที่จะเป็น "ครู"

ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อเยาวชน
และด้วยพระราชปรัชญาที่ว่า นอกจากการมีอาหารบริโภคตามพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้ว
"การศึกษา" เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์
หรือ ศาสนา

ดั่งดวงแก้วส่องสว่างทางสายงาม หน้า ๓๓

เขียน 07 Jan 2016 @ 01:06 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญ การศึกษาและอาหารสำคัญมากสำหรับคนชายขอบ

เขียนเมื่อ 

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน