อนุทิน 143245 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

นักเรียนตั้งคำถามกับครูว่า

"หากครูคนหนึ่งไม่สามารถสอนเราได้ในทุกวิชา

แล้วทำไมต้องบังคับให้นักเรียนเข้าใจในทุกวิชาด้วยเล่า"

เป็นความจริงที่ครูหลายคนไม่เคยคิดถึงคำถามแบบนี้เลย!

  เขียน:  

ความเห็น (2)

คำถามนี้พลิกมุมมองและชาญฉลาดมาก ;)…

แล้วทำไมเด็กต้องเก่งทุกวิชาด้วย..