อนุทิน 142012 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ครูชุลีพร กุลศรี ครูคศ.๒ รับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครู คศ.๓ ณ ร.ร.วัดน้ำรอบ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

เขียน 14 Aug 2015 @ 14:59 ()


ความเห็น (0)