อนุทิน 142012 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  ติดต่อ

ครูชุลีพร กุลศรี ครูคศ.๒ รับการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะเป็นครู คศ.๓ ณ ร.ร.วัดน้ำรอบ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

  เขียน:  

ความเห็น (0)