อนุทิน 141893 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๑๐ |

"ประโยชน์ที่ได้จากการรับฟังการวิพากษ์วิจัย วช."

เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสเข้าไปสังเกตการณ์การวิพากษ์หรือพัฒนาโครงร่างงานวิจัยที่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจะนำเสนอ วช. ... เคยเข้าไปเมื่อหลายปีก่อนแล้ว แต่ยังไม่ค่อยเข้าใจนัก ครานี้ตัดสินเข้าเอง แถมชวนเพื่อนที่เป็นนักวิจัย วช. อยู่เข้ามาด้วยกัน ... ผมได้ความรู้ เทคนิค และวิธีคิดมากมาย เพราะผู้วิพากษ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก วช. ที่ทางมหาวิทยาลัยเชิญมา

วช. เน้นคุณประโยชน์ที่มีต่อส่วนรวมมากกว่าประโยชน์เพียงแค่ภายในมหาวิทยาลัย ... ส่วนการนำเรื่องโครงร่างงานวิจัยคล้ายนำเสนอตอนเรียน ป.โท คือ กรอบเนื้อหาที่ทำควรเป็นวิชาชีพของผู้วิจัยจริง ๆ มิใช่ทำข้ามสายวิชาชีพ ... การทำวิจัยชุดมีประโยชน์ต่อมุมมองที่กว้างขวางกว่าวิจัยเดี่ยว

มองเห็นจุดอ่อนมากมายจากผู้ที่นำเสนองานวิจัย โดยเฉพาะ "การเขียน" สำคัญมาก เพื่อจะทำให้ วช. เข้าใจว่า เราจะทำอะไร มีวัตถุประสงค์อะไร และมีประโยชน์อะไร

ดังนั้น นักวิจัยที่ดีควรมีระบบ "การเขียน" ที่ดีด้วยเช่นกัน

เขียน 06 Aug 2015 @ 21:31 () แก้ไข 06 Aug 2015 @ 21:32, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กรอบเนื้อหาที่ทำควรเป็นวิชาชีพของผู้วิจัยจริง ๆ มิใช่ทำข้ามสายวิชาชีพ ....

อันนี้เห็นด้วยแต่ไม่ทั้งหมด

เลยไม่ได้ทุนวิจัย วช นานแล้ว

เพราะทำแบบบูรณาการกับหลายสาขาวิชา

เขียนเมื่อ 

555