อนุทิน 141866 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๔๐๑ |

"KM หรือ MK"

หลายหน่วยงานพยายามทำ KM
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า KM มันคืออะไร

เห็น KM เกี่ยวข้องกับการทำประกันคุณภาพ
เห็น KM เกี่ยวข้องกับการทำแผนปฏิบัติการ
เห็น KM เกี่ยวข้องกับการระดมสมอง
เห็น KM ทำมาเพื่อให้มีคะแนนในงานประกันคุณภาพ
เห็น KM มีการเขียนโครงการด้วย
เห็น KM เป็นโครงการท่ี่เขียนขอเงินก่อนปิดงบแผ่นดิน
ฯลฯ

คงมีปัญหากันอีกเยอะสำหรับความเข้าใจ
ทั้งเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้อง

แค่ตั้งข้อสังเกตไว้เฉย ๆ ;)...

เขียน 05 Aug 2015 @ 18:19 ()


ความเห็น (1)

เกี่ยวกับเรื่อง KM นี้ คงต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันครับ ตัวผมเองก็ยังคงเป็น MK อยู่เลย 5555