อนุทิน 141805 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๙๐ |

"ปณิธาน"

บางเรื่องก็คิดช้า
บางเรื่องก็คิดเร็ว
บางเรื่องก็คิดไม่ทัน
เกิดมาสติปัญญามีอยู่เท่านี้
จะเด่น จะด้อย ก็แล้วแต่ด้านไป
ใครจะเก่งไปทุกอย่าง

แต่ถ้าเรื่องดีงาม
ยังพอมองเห็นได้บ้างว่ามี
ธรรมะพุทธองค์อยู่ในใจเสมอ
และปฏิบัติเสมอ
กล่อมเกลาตัวเองไปเรื่อย ๆ
ทุกวันต้องสะอาดขึ้น
สว่างขึ้น สงบขึ้น

นั่นเป็นปณิธานเล็ก ๆ
ในชาตินี้

เขียน 02 Aug 2015 @ 02:25 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

สะอาด สว่าง สงบครับ

ตามมาเชียร์

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์ ;)…

เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ น้อง for far ;)…