อนุทิน 141312 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๓๑๙ |

"ภาพเขียนบุคคล"

เชิญเยี่ยมชม "ภาพเขียน"

จากบันทึก ... งานเขียน "ภาพบุคคล" (Portrait) จากฝีมือนักศึกษาเอกศิลปะ ... (ชุดที่ ๑)

จากฝีมือนักศึกษาครูเอกศิลปะ ...

เขียน 23 Jun 2015 @ 23:44 () แก้ไข 23 Jun 2015 @ 23:49, ()


ความเห็น (0)