อนุทิน 140008 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  ติดต่อ

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พานักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒และป.๑-๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์

  เขียน:  

ความเห็น (0)