อนุทิน 140008 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ พานักเรียนชั้นอนุบาล ๑-๒และป.๑-๓ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ นั่งรถชมเมืองเล่าเรื่องลิกอร์

เขียน 09 Mar 2015 @ 15:39 ()


ความเห็น (0)