อนุทิน 139217 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

Project ปีนี้ คือ

  • วันที่ 19 มกราคม 2558 คณะแพทยศาสตร์ จะจัดให้มีการอบรมเรื่อง การประเมินค่างานและการวิเคราะห์งาน สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น เฉพาะบุคลากรงานบริการพยาบาล ซึ่งจะแจ้งรายชื่อมาให้อีกครั้ง วิทยากรการเขียนค่างาน คุณพนอ เตชะอธิก วิทยากรการเขียนวิเคราะห์งาน อุบล จ๋วงพานิช
  • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30-16.00 น. ห้อง 89 พรรษาสมเด็จย่า คณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศจะจัดโครงการอบรม "ผลลัพธ์ทางการพยาบาลและการจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาล " วิทยากร ผศ ดร อภิญญา จำปามูล เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถจัดการผลลัพธ์ทางการพยาบาลจากข้อมูลในหอผู้ป่วยหรือการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เขียน 08 Jan 2015 @ 05:52 ()


ความเห็น (4)

สวีสดีปีใหม่ค่ะพี่ใหญ่

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจทั้ง2เรื่องค่ะพี่แก้ว ขอบคุณค่ะ

project 2 จะเชิญหัวหน้าหอผู้ป่วยเข้าฟังด้วย เตรียมคิดนะคะว่า อยากวิเคราะห์งานอะไรของตึกตัวเอง