อนุทิน 139066 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

  ติดต่อ

"หนังสือดีคือเล่มที่เปิดอ่านด้วยความหวังและปิดลงด้วยกำไร"

และอ่านพบในหนังสือ...เช้าคิดสิ่งที่ดีๆ

มีเป้าหมายการทำงานและชีวิต

ลงมือทำอย่างเต็มที่

ประเมินผลงานวันนี้....

  เขียน:  

ความเห็น (0)