อนุทิน 137851 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๘๙๗ |

"ปฎิรูปครู"

เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะในส่วนของ 14 จังหวัดภาคใต้ ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ สงขลา โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 11 สงขลา ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 ภูเก็ต และ สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ยะลา มีผู้เข้าร่วม 250 คน ทำให้ได้ข้อสรุปเสนอในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี้

การปฏิรูปครู เสนอให้มีการปฏิรูปกระบวนการผลิตครูใหม่ โดยจัดแหล่งผลิตวิชาชีพครู อาจารย์ แยกสาขาตามถนัด มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้มีการประเมินสมรรถนะอย่างจริงจังก่อนจบการศึกษา โดยเฉพาะเน้นพัฒนาด้านจริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย ครู ต้องมีกระบวนการที่โปร่งใส มีความเป็นธรรม 

ส่วน การประเมินผลงานทางวิชาชีพครู ควรใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ การประเมินการทำงานของครู ควรประเมินแบบสังคมมิติเป็นมาตรฐาน ทุก 3 ปี การพิจารณาค่าตอบแทนระดับคุณภาพ ถ้าสอนดีมีคุณภาพ ระดับดี-ดีมาก จะให้ค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ 

ด้าน ใบประกอบวิชาชีพครู ควรปรับเกณฑ์ใหม่ เช่น สอนอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ถ้าผ่านการประเมินแล้ว จึงออกใบประกอบวิชาชีพให้ หรืออาจจะมีการประเมินทุก ๆ 5 ปี เพื่อเป็นการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ ครูควรทำหน้าที่สอนอย่างเดียว งานธุรการหรืองานสนับสนุนอื่น ควรจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโดยเฉพาะ 

อย่างไรก็ตาม ครูจะดูแลได้อย่างทั่วถึง สัดส่วนของนักเรียนต่อห้อง ควรจะเป็น 25 : 1

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/Content/education

เขียน 03 Oct 2014 @ 19:21 () แก้ไข 03 Oct 2014 @ 23:31, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

หวังว่าจะเห็นในทศวรรษนี้นะครับอาจารย์

เขียนเมื่อ 

เพี้ยง !!! นะครับ ท่านอาจารย์ prayat 555

เขียนเมื่อ 

อย่างให้เป็นเช่นนั้นแล เดี๋ยวนี้งานอย่างอื่นจะมากกว่าการสอนแล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

ใช่แล้วครับ ;)…