อนุทิน #137353

  ติดต่อ

รายงานนี้พบว่าผู้ที่มีไขมันรอบเอวเยอะจะมีแนวโน้มเป็นความดันโลหิตสูงมากกว่าคนที่รอบเอวน้อยกว่า เรียกว่าเป็นสิ่งที่เชิญชวนให้คนอ่านอยากหลีกเลี่ยงการมีรอบเอวเต็มไปด้วยไขมันกันได้เป็นอย่างดี เพราะคงไม่มีใครอยากความดันโลหิตสูงแน่นอนเลย รายละเอียดอยู่ใน The Relationship of Body Mass and Fat Distribution With Incident Hypertension. Observations From the Dallas Heart Study. J Am Coll Cardiol. 2014;64(10):997-1002. doi:10.1016/j.jacc.2014.05.057.

  เขียน:  

ความเห็น (1)

อ่านให้เพื่อนร่วมห้องฟังหลังจากจบการเข้าอบรมเข้มปฏิบัติธรรม ต่างว่าโอ้ดีนะ ขอบคุณ คุณหมอมากครับที่อนุเคราะห์บทความดีๆอนุทินให้ได้ติดตามตลอดมา